Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius

2017 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

2017 m. EUR

Darbuotojų skaičius

2018 m. III ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

2018 m. III ketvirtis EUR

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

2018 m. IV ketvirtis EUR

Ministras 1 3199 1 3248* 1 3248*
Viceministras  3 2646 2 2957* 2 2957*
Ministerijos kancleris 1 2901 1 2945* 1 2945*
Ministro patarėjas 4 1844* 4 1628* 4 1807*
Ministerijos vyriausiasis patarėjas 1 1409 2 2344* 2 2344*
Atašė 2 1135 2 1230* 2 1524*
Padėjėjas, referentas 3 1169* 3 932* 4 1190*
Departamento direktorius  8 2114 6 2175* 6 2180*
Departamento direktoriaus pavaduotojas  2 1943 2 1559* 2 1819*
Departamento vyresn. patarėjas     1 1706 1 1706
Departamento patarėjas     4 1538 4 1512
Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas 26 1714 22 1738* 22 1694*
Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas 3 1510 2 1673* 2 1673*
Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas 11 1920 10 1861* 11 1792*
Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas 2 1707 2 1655* 2 1678*
Vyriausiasis specialistas 186 1125 169 1229* 164 1165*
Vyresnysis specialistas 2 1121 3 857* 3 857*
Specialistas  4 1045 3 905 3 905
Darbininkas 1,25 762 0,25 100 0,25 400
 *   pokyčiai dėl pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą bei kvalifikaciją padidėjimo, darbuotojų kaitos
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11