Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius

2017 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

2017 m. EUR

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

2018 m. I ketvirtis EUR

         
Ministras 1 3199 1 3248*
Viceministras  3 2646 3 2687*
Ministerijos kancleris 1 2901 1 2945*
Ministro patarėjas 4 1844* 4 1873*
Ministerijos vyriausiasis patarėjas 1 1409 1 2490*
Atašė 2 1135 2 1281*
Padėjėjas, referentas 3 1169* 3 1201*
Departamento direktorius  8 2114 8 2144*
Departamento direktoriaus pavaduotojas  2 1943 2 2120*
Departamento patarėjas     2 1446
Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas 26 1714 25 1789*
Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas 3 1510 4 1397
Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas 11 1920 11 1985*
Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas 2 1707 2 1655
Vyriausiasis specialistas 186 1125 188 1148*
Vyresnysis specialistas 2 1121 2 1153*
Poskyrio vedėjas 1 1018    
Vyresnioji archyvarė 1  728    
Archyvarė 2  429    
Specialistas  4 1045 4 1023
Darbininkas 1,25 762 1,25 774
 *   pokyčiai dėl pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą bei kvalifikaciją padidėjimo, darbuotojų kaitos
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-24