Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2018 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2018 m. EUR

Darbuotojų skaičius
2019 m. II ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2019 m. II ketvirtis EUR

Ministras

1

3248

1

4117

Viceministras 

2

2957

2

3553

Ministerijos kancleris

1

2945

1

3610

Ministro patarėjas

4

1807

2

2027

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

2

2344

1

2308

Atašė

2

1524

2

2299

Padėjėjas, referentas

4

1190

2

1320

Departamento direktorius 

6

2180

3

4011

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 2

1819

0

0

Departamento vyresn. patarėjas

1

1706

0

0

Vyriausiasis patarėjas

0

0

5

2952

Vyresn. patarėjas

0

0

17

2457

Departamento patarėjas

4

1512

0

0

Patarėjas

0

0

13

2097

Grupės vadovas

0

0

4

4045

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas

22

1694

20

2134

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1673

0

0

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas

11

1792

2

2346

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1678

0

0

Vyriausiasis specialistas

164

1165

147

1766

Vyresnysis specialistas

3

857

3

1592

Specialistas 

3

905

4

1359

Darbininkas

0,25

400

0

0

*   pokyčiai dėl pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą bei kvalifikaciją padidėjimo, darbuotojų kaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16