Aplinkos ministerijai – Jungtinių Tautų apdovanojimai

Data

2019 10 29

Įvertinimas
2
AM sertifikatas1.jpg

Aplinkos ministerija ir ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyriausioji specialistė Ingrida Varžgalienė pelnė Jungtinių Tautų diplomus ir medalius. Šiais apdovanojimais įvertintas ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės atliktas darbas kovojant su nelegalia ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kontroliuojamų vadovaujantis Monrealio protokolu, prekyba.

Tai svaraus Lietuvos indėlio tiriant ir užkertant kelią naudoti ozono sluoksnį ardančias medžiagas šaldymo įrangoje pripažinimas tarptautiniu mastu. Tirdama šį atvejį, Aplinkos ministerija bendradarbiavo su Jungtinių Tautų aplinkos programa, Europos Komisija ir Estija.

Kaip sakė Ingrida Varžgalienė, daugelį ozono sluoksnį ardančių medžiagų yra draudžiama naudoti arba jų naudojimas griežtai ribojamas dėl žalingo poveikio aplinkai, todėl ypač svarbu prižiūrėti, kad būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai.

Tirdama galimai nelegalius ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų turinčios įrangos naudojimo, tiekimo rinkai, eksporto atvejus, Aplinkos ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Aplinkos apsaugos departamentu ir Muitinės departamentu.

Ryšių su visuomene skyrius