Daugiabučių renovacija: dar viena paskata namų šildymui naudoti „žaliąją“ energiją

Data

2020 02 05

Įvertinimas
3
saule1.jpg

Šiandien Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos pataisoms, skirtoms skatinti aplinkai draugiškų energijos šaltinių panaudojimą pastatams šildyti.

Programoje patikslinus valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių priemonių sąrašą, nebebus teikiama valstybės parama atnaujinti įrenginiams, kurie šilumai gaminti naudoja iškastinį kurą (dujas), ir bus remiamas biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją.

Be to, išplėstos galimybės renovuojant daugiabučius diegti ir panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ne tik šilumai, bet ir elektrai gaminti, kuri gali būti naudojama ir namui šildyti bei karštam vandeniui ruošti, ir elektros energijai bendroms reikmėms gaminti.

 

Strateginės komunikacijos skyrius