Ilgalaikio turto valdymas – auditorių akimis

Data

2020 06 29

Įvertinimas
1
Auditas1.jpg

Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius šiandien pradeda tikrinti, kaip saugomų teritorijų direkcijos valdo ilgalaikį turtą.

Audito metu atsirinktose direkcijose bus vertinamas ilgalaikio turto valdymas, su juo susijęs rizikų valdymas ir vidaus kontrolė. Vertinimas vyks, atsižvelgus į tai, kaip laikomasi saugomų teritorijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kaip vykdoma veikla ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, taip pat į ilgalaikio turto apskaitą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.