Jau netrukus – finansinė parama atsinaujinančių energijos išteklių diegimui pastatuose

Data

2019 06 11

Įvertinimas
1
0.114332001528721599.png

Kviečiame kalendoriuje raudonai apsibraukti liepos 15 d. – būtent šią dieną bus pradedamos priimti paraiškos gauti paramai atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose.

Parama skiriama pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą. Šiam kvietimui skirta – 10 mln. eurų. Subsidijos dydis gali siekti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas gali teikti visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ar centrams, valdytojai arba savininkai. Tačiau pastatų, prijungtų prie centrinio šilumos tiekimo sistemų ir kuriuose planuojama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį į atsinaujinančius energijos šaltinius, savininkai yra netinkami pareiškėjai.

Paraiškas priima Aplinkos projektų valdymo agentūra nuo 2019 m. liepos 15 d. 8.00 val. iki rugsėjo 16 d. 17.00 val. Daugiau informacijos, aktualius dokumentus ir kontaktus pasiteirauti rasite APVA svetainėje.

Ryšių su visuomene skyrius