Keisis planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarka

Data

2019 11 21

Įvertinimas
1
vers.jpg

Aplinkos ministerija pakeitė Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą. .Pakeitimai įsigalios 2020 m. gegužės 1 d.

Jie parengti, siekiant pagerinti teisinį reguliavimą, įvertinus praktinio taikymo problemas ir įmonių, rengiančių informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, pasiūlymus.

Pakeistuoju tvarkos aprašu detalizuoti reikalavimai dėl priemonių galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, dėl informacijos atrankai turinio ir apimties, patikslinti reikalavimai dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, taip pat nuostatos, susijusios su galimybėmis dokumentus teikti elektroniniu būdu, su asmens duomenų apsauga.

Ryšių su visuomene skyrius