Klimato kaitos konvencijos konferencija COP24: aptarti Lietuvos pasiekimai ir įsipareigota žengti toliau

Data

2018 12 06

Įvertinimas
1
arton20792-2d4fa.jpg

Katovicuose vykstančioje 24-ojoje Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijoje (COP24) įvyko daugiašalis šalių narių vertinimas, kurio metu buvo pristatoma ir Lietuvos pažanga įgyvendinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo tikslus iki 2020 m.

Vertinimo metu atkreiptas dėmesys į Lietuvos pasiekimus mažinant ŠESD išmetimą ir didinant ekonomikos augimą (Lietuvos BVP nuo 1990 m. augo 42 proc., o ŠESD sumažėjo 58 proc.). Taip pat paminėti pasiekimai Lietuvoje diegiant atsinaujinančių energijos išteklių technologijas. Šalys domėjosi Lietuvos praktika atsinaujinančių energijos išteklių plėtros srityje, taikomomis paramos schemomis, finansavimo šaltiniais.

Šalių vadovų sesijos metu Lietuva prisijungė prie Silezijos solidarumo ir vieningo perėjimo deklaracijos (angl. Solidarity and Just Transition Silesia Declaration). Tai COP24 pirmininkaujančios Lenkijos, kurios regionai yra priklausomi nuo anglies pramonės, iniciatyva, parengta vadovaujantis Lenkijos išsilaisvinimo judėjimo „Solidarumo“ dvasia. Šia deklaracija šalys įsipareigoja užtikrinti darnų perėjimą nuo taršios pramonės prie mažo ŠESD kiekio ekonomikos, apsaugant regioninį vystymąsi ir pažeidžiamas bendruomenes.

Taip pat gruodžio 4 d. paskelbta Elektromobilumo deklaracija (angl. Driving Change Together - Katowice Partnership for Electromobility), kurią palaiko ir Lietuva. Transporto sektorius sudaro apie 23 proc. pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų, Lietuvoje – tai 27 proc. Ja siekiama pagreitinti perėjimą prie CO2 neutralaus transporto, skatinti elektromobilių rinkos augimą ir taip prisidėti prie klimato kaitos ir oro taršos poveikio mažinimo bei visuomenės sveikatos gerinimo. Pabrėžta inovacijų ir naujų technologijų diegimo svarba, kuri tuo pačiu užtikrintų ir naujų darbo vietų kūrimą. Beje, Lenkija šioje srityje rodo gerą pavyzdį. Ji yra ketvirta šalis pasaulyje pagal elektrinių autobusų kiekį viešajame transporte.

Prie Elektromobilumo deklaracijos kviečiamos jungtis ne tik šalys, bet ir savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos taip pat ir bendruomenių atstovai.

Ryšių su visuomene skyrius