Kviečiame įvertinti paslaugas, susijusias su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis

Data

2018 11 05

Įvertinimas
2
checklist-2077020_640.jpg

Aplinkos ministerija, siekdama tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą, kviečia visus suinteresuotus asmenis dalyvauti apklausoje ir įvertinti, kaip yra teikiamos ir viešinamos paslaugos, susijusios su specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis (SŽNS) – apribojimais, taikomais žemės sklypų savininkams.

Apklausoje vertinamos šios viešosios ir administracinės paslaugos: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados priėmimas; nuosavybės ir kitų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimas; planuojamos ūkinės veiklos galimybių išvados išdavimas; statybą leidžiančių dokumentų išdavimas; taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas;taršos leidimo išdavimas.

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, bus sprendžiama dėl bendro teritorijų su SŽNS registravimo, jų duomenų tvarkymo galimybių.

Ryšių su visuomene skyrius