Padangų gaisro vietoje – požeminio vandens tyrimai

Data

2019 11 12

Įvertinimas
3
vanduo1.jpg

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) specialistai praėjusią savaitę paėmė požeminio vandens mėginius UAB „Ekologistika“ padangų gaisro teritorijoje. Juos tiria Aplinkos apsaugos agentūros ir LGT laboratorijos. Rezultatų tikimasi iki lapkričio 15 d.

 

Gaisravietės teritorijoje, kai joje dar veikė AB „Alytaus tekstilė“ gamykla, 2000-2004 m. buvo atliekamas požeminio vandens monitoringas penkiuose įrengtuose gręžiniuose. Per tą laiką juose fiksuota tarša įvairiomis cheminėmis medžiagomis. Tuomet buvo nustatyti du ryškūs jos šaltiniai – druskos kaupimo rezervuaras (tarša chloridais) ir chemijos sandėlis (tarša daugiacikliais aromatiniais angliavandeniliais). 2001-2002 m. daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekis viršijo didžiausią leidžiamą koncentraciją (DLK) pagal geriamojo vandens higienos normą 82 kartus. 2003-ųjų gegužę, monitoringo programos duomenimis, tarša šiais angliavandeniliais pastebimai sumažėjo ir siekė 0,049 µg/l. Tai buvo gerokai mažiau už DLK 0,1 µg/l. 2004 m. rugsėjį, kai buvo paimti paskutiniai mėginiai, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma išliko nepakitusi, ji neviršijo DLK ir siekė 0,04 µg/l.

Parengus 2005-2008 m. monitoringo programą, ji nebevykdyta, nes 2007 m. „Alytaus tekstilė“ bankrutavo. Nuo to laiko duomenų apie požeminio vandens kokybę šioje teritorijoje nebuvo.

Po gaisro LGT specialistai inventorizavo minėtojo monitoringo tinklo gręžinius ir du iš jų rado nesugadintus. Abu išvalė, kad neliktų užsistovėjusio vandens, ir lapkričio 8 d., kai į juos pritekėjo „šviežio“ vandens iš gruntinio sluoksnio, paėmė mėginius tyrimams.

 

Pažymėtina, kad aplinkos monitoringas atliekamas keliais lygiais. Jį turi vykdyti ūkio subjektai, savivaldos ir valstybės institucijos. Ūkio subjektai – kad nustatytų išmetamų teršalų kiekį bei savo ūkinės veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir rūpintųsi, kad mažėtų jų sukeliama tarša ar kitas neigiamas poveikis. Savivaldybės  – kad surinktų išsamią informaciją apie jų teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuotų ir įgyvendintų vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrintų tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Valstybinį monitoringą atlieka valstybės institucijos, integruotai vertinančios gamtinius procesus ir antropogeninį poveikį gamtinei aplinkai bei jos kokybę šalies teritorijoje.

 

Ryšių su visuomene skyrius