Paraiškos LIFE aplinkos projektams paremti iš valstybės biudžeto – iki lapkričio 23 d.

Data

2018 11 06

Įvertinimas
2
life1.jpg

Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE programos Aplinkos paprogramės remiamų projektų pareiškėjai, kurie buvo pakviesti teikti paraiškas, palankiai įvertinus jų koncepcijas, jau gali kreiptis dėl bendrojo finansavimo dalies iš valstybės biudžeto.

Bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai reikia pateikti iki lapkričio 23 d., užpildžius nustatytą jų formą, kuri yra pridėta prie atnaujinto Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo.

Pažymėtina, kad bendrojo finansavimo lėšos skiriamos tik toms LIFE projektų veikloms, kurias įgyvendina Lietuvoje registruoti LIFE projektų paramos gavėjai. Šiomis lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 25 proc. LIFE projekto tinkamų finansuoti išlaidų, išskirtiniais atvejais – ne daugiau kaip 35 proc., kai LIFE projekto tikslas yra susijęs su aplinkos apsaugos prioritetinių tikslų, nustatytų atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose, įgyvendinimu.

Ryšių su visuomene skyrius