Siūloma patikslinti Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą

Data

2019 10 30

Įvertinimas
1
kolba5.jpg

Šiandien Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pataisoms ir teiks jas Seimui. Pataisos parengtos, atsižvelgus į praktinę patirtį taikant šį įstatymą ir siekiant sudaryti sąlygas įgyvendinti pasikeitusius ES reikalavimus, susijusius su cheminių medžiagų ir mišinių tiekimu rinkai.

Siūloma patikslinti informacijos apie cheminius mišinius teikimo dėl neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose tvarką. Šiuo metu tokią informaciją importuotojai ir tolesni naudotojai teikia pagal atskirų ES valstybių reikalavimus. Suderinus įstaigoms teiktinos informacijos tvarką, ne tik bus pagerintos neatidėliotinos priemonės esant ekstremalioms sveikatai situacijoms, bet ir taupomi informacijos teikėjų ištekliai, jeigu įmonė tiekia cheminius mišinius keliose ES šalyse.

Be to, siūloma reglamentuoti neregistruotų ar neautorizuotų cheminių medžiagų pašalinimą ir (ar) susigrąžinimą iš rinkos, nes šiuo metu tam nėra teisinių sąlygų. Mat tokios medžiagos, sumokėjus baudą, ir toliau lieka rinkoje. Taip pažeidžiamas principas „nėra duomenų, nėra rinkos“ ir daromas neprognozuojamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai.

Ryšių su visuomene skyrius