Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

           

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

           

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: