Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO GRUPĖS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: