Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

            Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: