Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: