Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: