Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: