Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PERSONALO  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

            Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                      Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: