Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: