Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: