Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

TEISĖKŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

      Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: