Pareigų aprašymas Spausdinti

              

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

TEISĖKŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: