Pareigų aprašymas Spausdinti

 RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: