Pareigų aprašymas Spausdinti

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: