Pareigų aprašymas Spausdinti

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: