Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: