Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: