Pareigų aprašymas Spausdinti

IŠTEKLIŲ VALDYMO DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: