Pareigų aprašymas Spausdinti

IŠTEKLIŲ VALDYMO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS TURTO IR ĮMONIŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:

                          Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: