Pareigų aprašymas Spausdinti

IŠTEKLIŲ VALDYMO DEPARTAMENTO FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: