Pareigų aprašymas Spausdinti

IŠTEKLIŲ VALDYMO DEPARTAMENTO FINANSŲ  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                             Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: