Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: