Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŪKIO SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einančio darbuotojo pagrindinės funkcijos