Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: