Pareigų aprašymas Spausdinti

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                                   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: