Pareigų aprašymas Spausdinti

KLIMATO KAITOS IR DARNAUS VYSTYMOSI GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: