Pareigų aprašymas Spausdinti

APLINKOS MINISTERIJOS EXPO GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: