Pareigų aprašymas Spausdinti

IŠTEKLIŲ VALDYMO DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS TURTO IR ĮMONIŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: