Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

          Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: