Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: