Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ PLANAVIMO

 SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: