Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ VALDYMO DEPARTAMENTO

EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: