Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

EKONOMINIŲ PRIMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: