Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

        Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: