Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PARENGIMO PROJEKTO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: