Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS IR TERITORIJŲ PALANAVIMO POLITIKOS GRUPĖS VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: