Pareigų aprašymas Spausdinti

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: