Aktualios Viešosios konsultacijos

Naujasis LR teritorijos bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. Jis ypač svarbus siekiant darnos tarp įvairių šalies veiklos barų – aplinkosaugos, infrastruktūros, žemės ūkio, turizmo, pramonės ir socialinės sferos.

Viešosios konsultacijos tikslas - gauti pasiūlymus, kurie prisidės prie teisėkūros procesų rengiant LR teritorijos bendąjį planą. 

Konsultacijos trukmė - iki 2020 metų rugsėjo mėn.  

 

  • Informuojame, kad parengtas Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) nacionalinės 2017–2019 metų įgyvendinimo ataskaitos projektas (toliau – ataskaitos projektas). Dėkojame tiems, kurie teikė pirmines pastabas rengiant ataskaitą.

Kviečiame susipažinti su ataskaitos projektu. Apie tolimesnius ataskaitos derinimo etapus informuosime papildomai. Viešas Orhuso konvencijos 2017–2020 metų įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymas bus organizuojamas 2020 m.

Dėl detalesnės informacijos apie ataskaitos rengimą prašome kreiptis el. paštu egle.pauzuoliene@am.lt. Pastabas ataskaitos projektui galite teikti viso ataskaitos rengimo proceso metu prieš tai nurodytu el. pašto adresu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-07