Aktualios Viešosios konsultacijos

 

Naujasis LR teritorijos bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. Jis ypač svarbus siekiant darnos tarp įvairių šalies veiklos barų – aplinkosaugos, infrastruktūros, žemės ūkio, turizmo, pramonės ir socialinės sferos.

Viešosios konsultacijos tikslas - gauti pasiūlymus, kurie prisidės prie teisėkūros procesų rengiant LR teritorijos bendąjį planą. 

Konsultacijos trukmė - iki 2020 metų rugsėjo mėn.  

  • Viešoji konsultacija dėl Orhuso konvencijos nacionalinės 2017-2020 metų įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos

Primename, kad rengiama Orhuso konvencijos nacionalinė 2017–2020 metų įgyvendinimo ataskaita.
Informuojame apie ataskaitos atnaujinimo, derinimo su suinteresuotais subjektais etapus, kurie bus įgyvendinti 2020 m.:
I etapas (1-a konsultacija): susipažinimas su atnaujintu ataskaitos projektu, suinteresuotų subjektų pastabų pateikimas ataskaitos rengėjui (Aplinkos ministerijai) (iki 2020-07-17).
II etapas: ataskaitos projekto atnaujinimas pagal pateiktas pastabas ir skelbimas (iki 2020-08-31).
III etapas (2-a konsultacija): suinteresuotų subjektų pastabų atnaujintam ataskaitos projektui pateikimas ataskaitos rengėjui (iki 2020-10-30).
IV etapas: galutinės ataskaitos versijos rengimas, vertimas (iki 2020-12-31).
V etapas: ataskaitos pateikimas (po 2020-12-31, bet ne vėliau kaip 180 dienų iki šalių narių susitikimo, kuris vyks 2021 m. spalio mėn.)
Kviečiame susipažinti su ataskaitos projektu (word formatuir teikti pastabas.
Su ataskaitos rengimu ir Orhuso konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėją (ataskaitos rengėją) Eglę Paužuolienę el. paštu egle.pauzuoliene@am.lt, tel. nr. +37068727458.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-19