Apie pakuočių ženklinimą

Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348. Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, pakuotės ženklinamos nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą (medžiagas). Pakuotei pagaminti naudotos medžiagos identifikavimui naudojami skaitiniai kodai ir raidiniai sutrumpinimai:

plastikinė pakuotė   PET 1,

                                HDPE 2,

                                PVC 3,

                                LDPE 4,

                                PP 5,

                                PS 6,

                                kitokia plastikinė 7-19

popierinė/kartoninė pakuotė   PAP 20-39

metalinė pakuotė     plieninė FE 40,

                                aliumininė ALU 41,

                                kitokia metalinė 42-49

medinė pakuotė   FOR 50-59

tekstilinė pakuotė    medvilninė TEX 60,

                                džiuto TEX 61,

                                 kitokia medvilninė 62-69

stiklinė pakuotė        bespalvė stiklinė GL 70,

            žalia stiklinė GL 71,

            ruda stiklinė GL 72,

            kitokia stiklinė 73-79

kombinuota pakuotė   80-99

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-25