Atsiskaitymo tvarka, kai tiekiama ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių

Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnio nuostatomis, gamintojai ir importuotojai, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių (neįskaitant vienkartinių pakuočių, kurioms pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį taikoma užstato sistema, ir visų daugkartinių pakuočių), atleidžiami nuo šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatas nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į tai, manytina, kad įmonė, kuri per mokestinį laikotarpį

·         Lietuvos rinkai patiekė ne daugiau 0,5 tonos pripildytų pakuočių, ir

·         neskaitant šio  pripildytų pakuočių kiekio Lietuvos rinkai taip pat patiekė tuščias pakuotes bei

·          iš Lietuvos išvežė pripildytas pakuotes,

privalo pateikti mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją FR0524 ir šioje mokesčio deklaracijoje nurodyti Lietuvos rinkai patiektos tuščios pakuotės kiekį ir iš Lietuvos rinkos išvežtos gaminių pripildytos pakuotės kiekį.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-02